16 jaar & je privacy in de zorg

Om informatie uit te wisselen waarbij geheimhoudingsplicht geldt, is toestemming nodig  Wie deze toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van de jongvolwassene en waarvoor de toestemming gevraagd wordt.

Een jongvolwassene heeft namelijk in de meeste gevallen vanaf 16 jaar zelf het recht toestemming te verlenen zonder inmenging van de ouders.

Daarom vragen wij u onze uw gegevens te updaten en ook up to date te houden via mijngezondheid.net