Algemene informatie

Medicatiebewaking op basis van patientendossier
Het patiëntendossier is het geheel van vastgelegde patiëntgegevens voor het verlenen van farmaceutische patiëntenzorg voor een specifieke persoon. Het patiëntendossier is voor de openbaar apotheker een essentieel instrument voor het verlenen van goede farmaceutische patiëntenzorg.

Om deze reden leggen wij medische gegevens vast ten behoeve van uw patiëntendossier. Tevens zorgen wij voor uitwisseling van patiëntengegevens met betrekking tot het patiëntendossier via het LSP. (indien uw ons toestemming geeft)

Mogelijkheden voor een persoonlijk consult

Bezorging

Privacyregeling

Bereikbaarheid en openingstijden

Voorwaarden levering en betaling

Klachtenprocedure

Afvoer "oude" geneesmiddelen